Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.mnq-planet.pl.

 

1) Serwis zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i materiały multimedialne.

 

2) Publikowane treści są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. Autor oświadcza, iż przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej.

 

3) Treści publikowane na stronie www.mnq-planet.pl mogą zawierać treści kontrowersyjne, wulgarne, obrażające uczucia religijne, etyczne, estetyczne lub światopogląd, dlatego są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.

 

4) Treści publikowane na stronie www.mnq-planet.pl mają wyłącznie charakter rozrywkowy i nie przedstawiają faktycznych poglądów autora. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z deklaracją Użytkownika, że nie pociągnie on autora Serwisu, do odpowiedzialności z tytułu obrazy uczuć religijnych, etycznych, estetycznych bądź jakichkolwiek skutków, będących następstwem korzystania lub niemożności korzystania z serwisu internetowego www.mnq-planet.pl.

 

5) Użytkownikiem Serwisu jest każdy, kto odwiedza witrynę oraz korzysta z treści lub materiałów zamieszczonych na stronie www.mnq-planet.pl, w dowolnej formie, a w szczególności za pośrednictwem teletransmisji przez Internet, fale radiowe, sieci kablowe, sieci bezprzewodowe, komputerowe i telekomunikacyjne urządzenia mobilne oraz inne środki przekazu.

 

6) Autor serwisu zastrzega, iż Użytkownik Serwisu www.mnq-planet.pl korzysta z niego na własny koszt i ryzyko.

 

7) Autor Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Serwisu.

 

8) Autor serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z utratą danych, sprzętu lub innych wartości materialnych, będących następstwem korzystania lub niemożności korzystania z serwisu internetowego www.mnq-planet.pl9) Autor Serwisu ma prawo do zmiany warunków korzystania z Serwisu w każdej chwili bez konieczności informowania użytkowników. Użytkownik Serwisu automatycznie akceptuje nowe warunki poprzez korzystanie z Serwisu.